Håvard tok noen telefoner og sparte 8000 kroner: - Dette er de viktigste grepene jeg gjør