– Har hatt en tendens til å kaste alt i Groosebekken