Trafikkontrollen avdekket denne gang både brudd på fartsgrensen og andre regler.

Det ble utferdiget 11 forelegg, og høyeste hastighet ble målt til 65 km/t i 50-sonen. Dette gir en bot på 5.650 kroner.

Det ble også utferdiget ett forelegg for bruk av mobiltelefon, som innebærer en kostnad på 9.700 kroner for bilisten.

Det ble også gitt to gebyrer for manglende bruk av bilbelte. Dette gebyret er på 1.500 kroner.