Ber om store endringer i boligprosjekt ved skole

foto