«Kleivenes skremselstall faller på egen urimelighet»

foto