- Her er vi synligere og det er lettere for kunder å parkere