– Det har vært en enormt stor mangel på respekt for lovverket, og det brer om seg

foto