Oppgraderingen av kulturhusets storstue dyrere enn planlagt