Derfor mener han kommunen bør si nei til bobiler på Gundersholmen

foto