Lei av å være vaktbikkjer: Ber politikerne sette seg inn i saken

foto