Jobber med tips etter brannforsøk og ruteknusing

foto