Fiskerne vil bli værende der de er på Torskeholmen