– Regn med fortsatt fokus på skolekontroller fremover