En person mistenkt etter brannen på Gartnerimyra

foto