Går hardt ut mot båndlegging av områder til ny E18