Ordføreren fikk støtte til å håndtere kommunedirektørens arbeidsforhold

foto