Ser for seg å bygge ut enkelte strekk av den eksisterende veien

foto