Det er ansvarlig for informasjonssikkerhet i Sørlandet sykehus HF (SSHF) som har anbefalt administrerende direktør ikke å tillate bruk av disse appene på tjenestetelefoner. Beslutningen gjelder mobiltelefoner som er eid av sykehuset. Det går frem av en pressemelding torsdag formiddag.

– Bakgrunnen for dette er anbefalingen som kom fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), sier direktør for teknologi og innovasjon i SSHF, Kjetil Nyhus.

Beslutningen kommer i kjølvannet av liknende forbud innført på nasjonalt og lokalt plan, blant annet for ansatte i Grimstad kommune.

Sykehuspartner som leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst har anbefalt å følge NSMs råd, men Nyhus understreker at det enkelte foretak gjør en selvstendig vurdering i forhold til dette.

Samler inn data

– Selv om appene ikke utgjør en direkte trussel for felles infrastruktur i vårt sykehus, er det kjent at disse appene samler inn store mengder data fra sine brukere. Dette inkluderer blant annet bruksmønster, kjøpshistorikk, posisjonshistorikk og mye mer som kan gi en svært detaljert kartlegging både av enkeltindivider og av større grupper, sier Nyhus, og legger til:

– Selskapene som står bak appene er henholdsvis kinesisk og russisk, og dette medfører et potensielt misbruke av denne informasjonen av landenes etterretningstjenester. På bakgrunn av dette er konklusjonen ved SSHF at foretaket følger anbefalingene til nasjonale sikkerhetsmyndigheter.

I praksis betyr det at ansatte som har disse appene på sin tjenestetelefon må avinstallere dem.