Så TV-serien og ble inspirert. Nå starter de lokalt demenskor