Elevflytting: – Det er ikke sinne, det er frustrasjon