Oppfordrer folk til å søke: Dette skal kommunen bruke 25.000 på

foto