– Jobber fulltid for å få på plass boliger til alle flyktningene

foto