Mener gjenbruk gjør det lettere å ta vare på natur i Fevikmarka

foto