Intet nytt fra politiet kan også være godt nytt

foto