73 år etter luftbrua forteller veteranen sin historie

foto