– Det er damene som styrer bruket her, de styrer brennevinet