Her er krisetiltakene som blir innført for å hindre smittespredning