Tatt i 150 km/t, men aksepterte ikke å miste lappen

foto