Tror trafikk fra 60 nye boliger kan skape farlige situasjoner

foto