Innbrudd og slagsmål – Hektisk natt for politiet

foto