Mobiliserer for at så mange som mulig stiller opp på befaring