Kontrollerte 51 kjøretøy. Flere ble avskiltet på stedet

foto