- Til slutt vil bedrifta stå igjen med å gjera alt arbeidet sjølv,

foto