Har trolig aldri vært større tømmerhogst enn nå

foto