Slik ønsker rådmannen å omorganisere kommunen

foto