Frykter religiøs overbevisning ikke blir tillagt stor nok vekt

foto