Denne butikken kommer ikke til Odden likevel

foto