Når prisen når 2,22 kr/kWh klokken 17 tirsdag ettermiddag i Sør-Norge, er prisen samtidig den høyeste for hele Nord-Europa i to timer.

Dette er spotprisen før eventuell strømstøtte, nettleie og avgifter. Det vil si at forbrukerne slipper unna med drøyt 85 øre/kWh for den dyreste timen (før avgifter og nettleie), skriver Europower.

– Det er sprengkulde stort sett i hele landet, og dette er den viktigste årsaken, sier Olav Johan Botnen, kraftmarkedsekspert i Volt Power Analytics, til NRK.

Ni måneder siden sist

Det er i middagstiden tirsdag at prisene i Sør-Norge er høyest og man må tilbake til 8.mars for å finne en høyere døgnpris i Norge.

I Sør-Norge blir prisen i snitt 1,42 kr/kWh. Det vil si 2,22 kr/kWh som den høyeste timeprisen og 81 øre/kWh som den dårligst betalte timen natt til tirsdag, skriver Europower.

Billigst i Europa

I Nord-Norge blir strømprisene Europas laveste tirsdag, sammen med de to nordligste svenske prisområdene. Laveste timepris er som i Trondheim på 24 øre/kWh natt til tirsdag. Dyreste pris blir 38 øre/kWh klokken 09.00.

– I Nord-Norge har man et stort kraftoverskudd, og det er begrenset med kraftlinjer sørover, som fjør at kraftprisen ender vesentlig lavere der enn i sør, sier Botnen til NRK.