Sa han skulle gi seg, men tar likevel gjenvalg

foto