I amnestiperioden mellom 1. januar og 1. juni kan du levere inn alle typer våpen, skytevåpen og våpendeler for destruksjon. Samtidig kan du registrere skytevåpen som du er pliktig til å registrere. Er du usikker på om våpenet er registrert kontakter du politiet.

Samtidig tilbyr politiet deg med å få hjelp med oppbevaring ved videresalg, samt deaktivere skytevåpen eller levere inn ammunisjon.

Amnesti: Fram mot sommeren, kan du levere uregistrerte våpen gratis til politiet. Uten at det får konsekvenser. Foto: Baard Larsen

Ikke sprengstoff!

– Hvis du har eksplosiver, sprengstoffer, granater, krutt eller fyrverkeri, er det viktig at du ikke tar med disse til politiet selv. Det er farlig både for deg og andre. Ta kontakt med politiet på 02800, så får du hjelp til fjerning. Det koster ingenting. Erfaring fra tidligere våpenamnesti er at de fleste venter til slutten av amnestiperioden. Vi anbefaler at du bruker hele perioden så vi unngår kø, melder politiet.

– Våpenamnestiet innføres for å forebygge kriminalitet og alvorlige ulykker med våpen. Dersom noen er usikre på om de har et uregistrert våpen, så kan de ta kontakt med politiet for råd og veiledning, sier leder av seksjon for forvaltning i Agder politidistrikt, Tom Eklund, i en pressemelding.

– Alle tjenestesteder mottar våpen i vårt distrikt, men vi ønsker at det gjøres avtale i forkant. Dette for å unngå uheldige situasjoner ved at publikum ankommer bevæpnet til en politistasjon. Og i tillegg er det nok også slik at politiet er hendelsesstyrt, noe som gjør at det av og til vil være midlertidig lukkede dører grunnet akutte ting som skjer, legger Eklund til.

Politistasjonssjef: Per Øyvind Skogmo. Foto: Baard Larsen

Tenk sikkerhet

Dersom du skal levere våpen til politiet selv, må du sjekke at våpenet ikke er ladd. Du må også huske å pakke ned våpenet før det transporteres. Sprengstoff, granater, krutt og fyrverkeri skal som nevnt ikke tas med til politiet.

– Dersom du ikke er sikker på hvordan våpenet skal håndteres, kan man få hjelp av personer som er våpenkyndige, eller ringe politiet på telefon 02800. I Agder politidistrikt har noen innbyggere allerede levert inn våpen til de forskjellige tjenestestedene, forklarer seksjonslederen.

Politiet anbefaler folk å være tidlig ute. Erfaring fra tidligere våpenamnesti er at de fleste venter til slutten av amnestiperioden, men politiet anbefaler at folk bruker hele perioden for å unngå kø. I Grimstad er det Grimstad politistasjon hvor innlevering kan skje, etter avtale.

– Det er ingen innleverte våpen i Grimstad så langt, kan politistasjonssjef Per Øyvind Skogmo ved Grimstad politistasjon melde onsdag morgen.