Fikk samtlige resolusjoner enstemmig vedtatt

foto