– Lever med en uavklart og usikker situasjon

foto