– Det er en skam å være pårørende til en rusmisbruker