Får ikke drive som lege. Fortsetter å ta imot pasienter.