Får nasjonal oppmerksomhet for prosjekt om kystkultur