Mange butikker sliter, men hit strømmer kundene

foto