Har fått nei av kommunen til å sette opp minnesmerke

foto