Onsdag klokken 9 settes den første koronavaksinen i Grimstad

foto