Sterke reaksjoner etter vedtaket om å legge ned Fjære ungdomsskole

foto