Grimstadfolk reddet nesten 2000 måltider fra å bli søppel

foto